Späť

Ako BIOquant funguje?

Pridané: 20.1.2015 11:16:46 Počet zobrazení: 3228

20 Január 2015

Registrované medicínske zariadenie podľa 93/42/EEC. Zdravotnícke pomôcka vhodná pre celú rodinu.

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.

Pre koho je Bioquant určený?

BIOquant® je určený pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých. Odporúčame ho každému pre lepší a kvalitnejší život, vhodný na domáce použitie, ako aj na použitie v nemocniciach a liečebných centrách. BIOquant® je registrované medicínske zariadenie podľa príslušných štandardov.

bioquant

Porovnanie s vnútrožilovým ožarovaním krvi

Efektívnosť metodiky BIOquantu® je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac aplikácií, a tým má aj oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

Všeobecná charakteristika Bioquantu

BIOquant® je polovodičové laserové zariadenie s vlnovou dĺžkou 650nm a intenzitou 3, 4, 5 mW vyvinuté pre ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, pričom stimuluje dôležité meridiány v nosnej dutine a oblasť hemikránie (podlebečná oblasť).

BIOquant je:

 • Registrované medicínske zariadenie podľa 93/42/EEC ai.

 • Založené na červenom laserovom svetle

 • Ožaruje nosovú dutinu a podlebečnú oblasť

 • Ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v tejto oblasti

 • Ožaruje nervové zakončenia v tejto oblasti

 • Používané ako liečba aj prevencia

 • Vhodné pre domáce použitie, ale aj použitie v nemocniciach

bioquant

LLLT - laserová terapia s nízkou intenzitou

Popularita laserovej liečby neustále rastie. Existuje veľké množstvo laserov s rozličnými vlnovými dĺžkami a intenzitou, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach medicíny ako je dermatológia, kozmetika, chirurgia, kardiológia atď.

Laserová terapia s nízkou intenzitou (Low Level Laser Therapy alebo LLLT) je relatívne nová medicínska technika, ktorá sa používa v mnohých odvetviach medicíny. Keďže pri správnom používaní laserového ožarovania krvi nie sú pozorované žiadne vedľajšie účinky (alebo len úplne zriedkavo ), LLLT sa stala obľúbenou a efektívnou pomôckou pri liečbe rôznych chorôb.

Laserové ožarovanie krvi patrí k metódam LLLT, ktoré ožarujú krv a krvné zložky laserovým svetlom. LLLT pôsobí veľmi priaznivo na ľudský organizmus, avšak existuje aj niekoľko kontraindikácií.

bioquant

PONÚKAME VÁM INFORMÁCIE ZO SVETA, POPIS ERYTROCYTOV A AKO REAGUJÚ POD VPLYVOM LASEROV NA LIEČBU SRDCOVOCIEVNYCH OCHORENÍ:

Zdravé červené krvinky (erytrocyty):

 • Keď sa stretnú, tak sa od seba odrazia.
 • Sú rovnakej veľkosti a tvaru so svetlejším jadrom vo vnútri.
 • Cez kapiláry tečú erytrocyty jeden za druhým.
 • Na 700 červených krviniek pripadá približne jedna biela krvinka.

Zdravé červené krvinky by nemali byť v zhlukoch (v ruličkoch), nemali by sa lepiť!  Červené krvinky sa zliepajú vplyvom lipido-proteínových väzieb.

Červené krvinky v zhlukoch znamenajú: 

 • Problémy s mikrocirkuláciou, problémy s trávením bielkovín, zhoršená výživa všetkých buniek, znížená funkcia krviniek vylučovať odpadové látky ako CO2 a prinášať kyslík, dehydratácia, kyslé pH atď.
 • Zlepené erytrocyty ťažšie prechádzajú cez tenké kapiláry.
 • Zvýšený stres pre srdce.
 • Zvýšený tlak potrebný na pumpovanie krvi.

Bioquant - laserové ožarovanie krvi a jeho základné princípy

Laserové ožarovanie krvi je založené na princípoch krvnej reológie (hemoreológie), regulácie telesných funkcií a laserovej biológie.

Hemoreológia skúma vlastnosti krvi. Hovorí, že jednou z najdôležitejších príčin ischemických chorôb srdca je porucha v prenose kyslíka. Laserovým ožarovaním krvi sa aktivujú erytrocyty, čo vedie k uzdraveniu a k zlepšeniu schopnosti krvi prenášať kyslík.

Teória regulácie telesných funkcií hovorí, že BIOquant®, polovodičové laserové zariadenie, používa laser k stimulácii prietoku krvi, nervového systému a meridiánovo-kolaterálneho systému metódou ožarovania nosnej dutiny s vhodnými parametrami. Tým efektívne nastavuje funkcie orgánov ľudského tela ako celku.

Laserová biológia hovorí, že vhodné zvolenie vlnovej dĺžky, výkonu, intenzity, metódy ožarovania atď. prináša pozitívne efekty na celé telo ako aj na všetky systémy a reakcie.

BIOquant® bol vytvorený na základe týchto spomenutých princípov. Liečebný mechanizmus je založený na ožarovaní krvi laserovým svetlom.

Ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou má vplyv na:

 • Krvné bunky a všetky krvné zložky - trombocyty (krvné doštičky), erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (biele krvinky), enzýmy atď.
 • Tkanivá všetkých telesných orgánov (pečeň, srdce, obličky, pľúca, atď.)
 • Systémy (imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém, srdcovo-cievny systém atď.)
 • Chemické, fyzikálne, regulačné, biologické funkcie a ich vzájomné vzťahy.

METÓDY LASEROVÉHO OŽAROVANIA KRVI

Existujú 3 metódy laserového ožarovania krvi:

 • intravazálna (intravenózna, vnútrožilová),
 • transkutánna (povrchová) a
 • intranazálna (vnútronosová) metóda.

Intravazálne laserové ožarovanie krvi znamená ožarovanie krvi priamo vložením optického vlákna do žily. Táto metóda je invazívna (agresívna) a musí byť aplikovaná odborníkmi. Počet aplikácií je preto obmedzený a používa sa len krátkodobo.

Intravazálne laserové ožarovanie je dobre známa metóda liečby na celom svete, napríklad v Rusku už viac ako 20 rokov. Je to oficiálna metóda liečby, ktorá je vysoko uznávaná odborníkmi. Za mimoriadne úspechy metódy v kardiológii bola vyznamenaná prémiou štátnej rady v Moskve. Avšak táto metóda vyžaduje aplikácie v medicínskych inštitúciách – nemocniciach, ako aj aplikáciu odborne školeným personálom.

Spomedzi všetkých metód je len transkutánna a intranazálna metóda neinvazívna.

Transkutánne laserové ožarovanie krvi znamená prenikanie laserového svetla do krvi cez pokožku, ktorá však absorbuje časť svetla melanínom a samotnou pokožkou, a tým sa menia všetky vlastnosti svetla. A práve vlastnosti laserového svetla sú také dôležité pri ožarovaní krvi. Dosahuje sa tak nižší efekt na krv pri ožarovaní cez pokožku a pri vyšších potrebných intenzitách - napr. pri 20mW, a tak je počet aplikácií limitovaný. Tieto prístroje sú však ideálne pri hojení rán.

Pre lokálne aplikácie ako ožarovanie určitých častí povrchu tela sa používajú aj oveľa vyššie výkony laserových zdrojov.

Intranazálne laserové ožarovanie krvi znamená ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, vložením nosového nástavca. Laserový zdroj v nose je najbližšie možné spojenie zdroja s krvou s najlepšími laserovými vlastnosťami svetla zo zdroja. Zdá sa, že nosná dutina je ideálne miesto. Táto metóda je neinvazívna, čiže nie je agresívna a môže byť používaná v pohodlí domova a zároveň môže byť používaná dlhodobo - každý deň, až kým nedôjde k odstráneniu symptómov. Po odstránení symptómov BIOquant® môže byť používaný ako prevencia. Intranazálna metóda (cez nosovú dutinu) neovplyvňuje vlastnosti svetla melanínom v pokožke a tukovými tkanivami kože. V nose je krv ožarovaná cez bohato prekrvenú nosnú sliznicu v celej podlebečnej jamke a prežaruje až na koniec vrchnej klenby ústnej dutiny.

Zhrnutie:

 • Intravazálne laserové ožarovanie krvi: Možné len v nemocniciach a medicínskych inštitúciách, obmedzený počet aplikácií. Invazívna aplikácia.
 • Transkutánne laserové ožarovanie krvi: Možné len s výkonnejšími lasermi pre dosiahnutie určitého efektu na krv, obmedzený počet aplikácií. Neinvazívne.
 • Intranazálne laserové ožarovanie krvi: BIOquant® je špeciálne navrhnutý na tento účel. Už veľmi malý výkon vyvoláva vysoký efekt a počet aplikácií je neobmedzený. Neinvazívne.

BIOSTIMULÁCIA

Biostimulácia vzniká, keď fotón alebo elektromagnetická vlna stimuluje živé bunky. Môže byť absorbovaný ako teplo uvoľnené v niektorých častiach buniek a tým aktivuje niektoré procesy a reakcie ako napríklad aktivitu iónov Ca2+, čo je považované za jednu z prvých reakcií, ktorá následne aktivuje ďalšie procesy. Tento proces je termodynamický, beží v kratšom čase ako 10-7s a zvyšuje sa ním teplota v absorbovaných časticiach. To prináša zvýšenie syntézy DNA a RNA ako aj aktivitu mitochondrií ľudských buniek. Okrem toho ATP je prístupnejšia, NO je uvoľnený a rozširujú sa cievy. Následne sa zlepšuje mikrocirkulácia krvi, je pozorovaný protizápalový efekt, ako aj zlepšenie opravných mechanizmov, normalizácia imunitného systému atď. Energia fotónu môže spôsobiť preskok valenčného elektrónu v nejakom atóme v bunke. Ten môže zmeniť orbit a to vedie pri návrate do pôvodnej dráhy k fluorescencii / luminiscencii. Krvná bunka takto môže prenášať informáciu do ďalších častí tela. Alebo je tam vplyv elektromagnetického - teda elektrického a súčasne aj magnetického - poľa vlny laserového svetla. Môžeme si to predstaviť ako meniace sa vibrácie. Vieme, že rozličné magnetické či elektromagnetické polia sú široko používané vo viacerých oblastiach medicíny a sú schopné liečiť. Zatiaľ čo fotóny monochromatického svetla sú všetky úplne rovnaké, elektromagnetickú vlnu vieme meniť a modulovať zmenou intenzity toku fotónov. Keďže ide o laserové svetlo, účinok sumárnej vlny je najvyšší možný, pretože účinok jednotlivých vĺn sa sčíta.

Existuje viacero teórií o mechanizme účinku. Čo je pre nás dôležité, je pozitívna reakcia ľudského tela na laserové ožarovanie. Krv prenáša informácie do celého tela, do všetkých orgánov, tkanív, buniek.

Predstavme si, že absorbovaná energia z fotónov funguje ako katalyzátor reakcií. Aktivujeme tak enzýmy, ktoré sú dôležité v metabolických procesoch. Toto by mohlo byť vysvetlenie, ako sa normalizuje cholesterol cez ožarovanie krvi laserom a prečo po ožarovaní máme viacej sily a energie. Malá energia ovplyvňuje efektívnosť použitia veľkej energie, čím dochádza k ovplyvneniu množstva malých reakcií.

Príklad: Ak denne skonzumujeme potravou 9.000.000 J, v jednej aplikácií BIOquant laserového ožarovania krvi pri intenzite 5mW počas 30 minút, dostávame do krvi len časť energie /cca 10% / z 9 J z laserového zdroja.

Teda jednou desať milióntinou energie ovplyvňujeme metabolizmus energie desať milión krát väčšej. Svetlo z jedinej aplikácie odpovedá 3,24x10 na 19-tu fotónov. Dospelý človek má v krvi cca 5x10 na 12-tu erytrocytov (červených krviniek) s celkovým povrchom okolo 2,000,000 cm2. Teda každým erytrocytom prenikne pomerne veľa fotónov. Ale nato, aby sa každý atóm cirkulujúci v našej krvi stretol s fotónom, by nestačilo ani 10 000 aplikácií.

bioquant

Zdravotné analýzy v ponuke:

Analýza kvapky krvi na mikroskope v Revúcej: 20 Euro s DPH

Analýza na kvantovom analyzátore v Revúcej: 15 Euro s DPH

Pre viac informácii o analýze alebo pre objednanie sa na analýzu volajte 0907 173 910. 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.